PQM 701Z Analizator jakości zasilania Zobacz większe

PQM 701Z Analizator jakości zasilania

Przeznaczona jest do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach sieci do 690V w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez przekładniki. Posiada niezależne zasilanie.

Więcej szczegółów

8 860,00 zł brutto

8 860,00 zł netto

Więcej informacji

Miernik jest adresowany do bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy potrzebują kontrolować jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzenia przenośnego. Wersja PQM-701Z posiada niezależne zasilanie, dlatego przeznaczona jest do wykorzystania praktycznie we wszystkich rodzajach sieci do 690V w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez przekładniki. Może on pracować w sieciach jednofazowych, dwufazowych ze wspólnym N, trójfazowych gwiazdowych z i bez N lub trójfazowych o układzie trójkąta. Nadaje się również do pomiarów obwodów z napięciem stałym. PQM-701Z znajduje zastosowanie zarówno w obszarze energetyki zawodowej, służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych jak również wśród osób prowadzących działalność usługową w zakresie analizy sieci, audytów energetycznych itp.

ANALIZATOR REJESTRUJE PARAMETRY SIECI ZGODNIE Z KLASĄ A NORMY EN 61000-4-30

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach o częstotliwości znamionowej 50/60Hz.

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach napięciach znamionowych:

 • 110/190V,
 • 115/200V,
 • 220/380V,
 • 230/400V,
 • 240/415V,
 • 400/690V.

Konfiguracja sieci ustawiana jest z poziomu programu komputerowego.

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy,
 • dwufazowy ze wspólnym N,
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,
 • trójfazowy trójkąt.

 

Parametry mierzone:

 • Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych, spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A)
  – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 690V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,
 • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe)
  – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,
 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 • Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A),
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
 • Rejestracja mocy:
  – Metoda Budeanu,
  – IEEE 1459,
 • Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES),
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie (spełnione wymogi EN 61000-4-7 klasa I),
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
 • Wskaznik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,
 • Rejestracja przepięć, zapadów i przerw napięcia wraz z oscylogramami (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A),
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu wraz z oscylogramami,
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.
Parametr Zakres pomiarowy Maks. rozdzielczość Błąd podstawowy
Napięcie
przemienne
(TRMS)
- 0,0…690,0V 0,01 % Un ±0,1% Un

Współczynnik
szczytu
(Crest
Factor)

Napięcie 1,00…10,00
(≤1,65 dla napięcia 690V)
0,01 ±5%
Prąd 1,00…10,00 (≤3,6 Inom) 0,01 ± 5% w.m.
Prąd
przemienny
TRMS
- w zależności
od cęgów*
0,01 % zakresu
nominalnego
±0,1% zakresu nominalnego
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)
Częstotliwość - 40,00...70,00 Hz 0,01Hz ±0,01 Hz
Moc czynna,
bierna, pozorna
i odkształcenia
- w zależności
od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
do czterech
miejsc po przecinku
w zależności
od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
Energia czynna,
bierna i pozorna
- w zależności
od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
do czterech
miejsc po przecinku
jak błąd mocy
Cosφ
i współczynnik mocy (PF)
- 0,00...1,00 0,01 ±0,03
Tgφ - 0,00...10,00 0,01 zależy od błędu
mocy czynnej
i biernej
Harmoniczne Napięcie taki sam
jak napięcia
przemiennego
True RMS
taka sama
jak napięcia
przemiennego
True RMS
±5% Uh
dla Uh ≥ 1% Un

±0,05% Un
dla Uh < 1% Un

Prąd taki sam
jak prądu
przemiennego
True RMS
taka sama
jak prądu
przemiennego
True RMS
± 5% Ih
dla Ih ≥ 3% In

± 0,15% In
dla Ih < 3% In
THD Napięcie 0,0..100,0%
(względem wartości skutecznej)
0,1% ±5%
Prąd ±5%
Moc czynna
i bierna
harmonicznych
- w zależności od konfiguracji
(przekładniki, cęgi)
zależna od wartości
minimalnych prądu i napięcia
-
Kąt pomiędzy
harmonicznymi
prądu i napięcia
- -180,0…+180,0o 0,1o ±(h x 1o)
Współczynnik K
(K-Factor)
- 1,0...50,0 0,1 ±10%
Wskaźnik migotania
światła (flicker)
- 0,20...10,00 0,01 ±5%
Asymetria
napięcia
Napięcie oraz
prąd
0,0...20,0% 0,1% ±0,15%
(błąd bezwzględny)

*Cęgi F-1/F-2/F-3:0..3000A (10000Ap-p) *Cęgi C-4: 0..1000A (3600Ap-p)*Cęgi C-5: 0..1000A (3600Ap-p)*Cęgi C-6: 0..10A (36Ap-p) (bez przekładników pradowych)

Wymiary: 235 x 218 x 122mm