Miernik pola elektostatycznego SVM model 2

Miernik służy do bezkontaktowego pomiaru napięcia elektrostatycznego. Lokalizuje i określa wartość i polaryzację żródeł ładunku elektrostatycznego. Świadectwo sprawdzenia producenta.

Więcej szczegółów

3 400,00 zł brutto

3 400,00 zł netto

Więcej informacji

PREZENTACJA PRODUKTU

 

Miernik napięcia elektrostatycznego SVM model 2

Miernik SVM służy do bezkontaktowego pomiaru napięcia elektrostatycznego na powierzchniach przewodzących i nieprzewodzących. W oparciu o wynik można obliczyć gęstość ładunku. Zapamiętuje wartość szczytową  dla obu polaryzacji, posiada funkcję alarmu, mierzy z wysoką rozdzielczością 1V na zakresie 30kV. Za dodatkową opłatą można uzyskać świadectwo sprawdzenia( certyfikat jest równoważny z NIST).

 

Miernik SVM model 2 jest przenośnym miernikiem napięcia elektrostatycznego, służącym do pomiaru jego wartości i polaryzacji na powierzchniach lub przedmiotach. Na powierzchniach metalowych lub przewodzących mierzy wartość napięcia na powierzchni. Jak w przypadku każdego woltomierza napięcia elektrostatycznego, wyświetlony wynik pomiaru zależy w pewnym stopniu od wielkości mierzonego obiektu i odległości między obiektem a czujnikiem. Na powierzchni nieprzewodzącej wartość napięcia jest trudniejsza do zdefiniowania. Wynika to z tego, że izolatory zachowują się inaczej pod wpływem elektryzowania. Miernik wskaże wartość napięcia proporcjonalną do zgromadzonego ładunku.

Miernik SVM mierzy z wysoką rozdzielczością  i może wykryć ładunek wielkości 1V w całym  zakresie - 29 999 V do + 29 999 V. Dzięki temu pozwala zobaczyć czy wartość napięcia statycznego ulega zmniejszeniu czy zwiększeniu. Miernik wskazuje wartość bieżącą, ale jednocześnie rejestruje i zapamiętuje największe dodatnie i ujemne wartości, które wystąpiły od ostatniego wyzerowanie miernika ( naciśnięcia przycisku Reset ).  Te szczytowe wartości mogą być odczytane również w późniejszym czasie. Pomiary wartości szczytowych PEAK „+” i „-” są wykonywane z dużą częstotliwością co 0,0005sek,  więc są rejestrowane nawet bardzo krótkie impulsy.

Miernik posiada funkcję Alarmu ustawianą przez użytkownika. Pojawia się sygnał dźwiękowy po czasie 0,005 sek  od momentu gdy nastąpi przekroczenie ustawionej wartości. Alarm można skasować lub wyciszyć w dowolnym momencie.

Z pomocą miernika SVMmożna:

  • Zmierzyć wielkość ładunku  (lub napięcia) na powierzchni i sprawdzić skuteczność usuwania  ładunku elektrostatycznego wynikającą ze stosowania  ochrony antystatycznej. Możliwość uchwycenia małych zmian wartości pozwala ocenić czy stosowane środki poprawiają czy też pogarszają skuteczność wprowadzanych sposobów ochrony antystatycznej.
  • Zlokalizować i określić wartość i polaryzację wszystkich źródeł ładunku elektrostatycznego
  • Określić ilość  (na powierzchni cm2 / sek) jonów powietrza uderzających w powierzchnię i sprawdzić sprawność i skuteczność dejonizatorów i urządzeń rozładowujących
  • Określić wielkość pola elektrycznego DC ( także AC) w powietrzu, które jest równe 1/3 różnicy pomiędzy zarejestrowanymi "+" i "-" szczytowymi wartościami
  • Określić przybliżoną wartość  przewodności lub oporności na jednostkę powierzchni
  • Określić przybliżoną wartość  siły przyciągania lub odpychania pomiędzy naładowanymi powierzchniami (można obliczyć na podstawia odczytów)
  • Określić napięcie różnicowe pomiędzy powierzchniami nieprzewodzącego arkusza lub folii

Parametry:

 Zakres :

 0 do + / - 29,999 kV   (29 999 V)

Rozdzielczość :

0.001 kV (1 Volt)

Dokładność:

+ / - 2% odczytu

Pojemność czujnika

(w stos. do ziemi)

3 nF

Czułość ładowania  

3.3 kV/nC 3,3 kV / nC

Drift:Dryft 

<0,001 kV / 10 sekundy

upływnośćHalf-Life :

> 10 godzin

Zakres alarmu:

.010 kV - 20 kV / wyciszenie

Alarm przekroczenia wysokiego napięcia:

Włączy się automatycznie  > 20 kV

Szybkość próbkowania:

0.0005 sek. > 98%

odpowiedź na puls > 0.015 sek. pulse

Automatyczne wyłączanie:

 10 minut

Środowisko pracy:

-1 °C to 43 °C (30°F to 110°F) 0-85% RH -1 C do 43 C (30 °C do 110 ° F) 0-85% RH

wymiary:

115 x 72 x 30 mm (4.5 X 3 X 1,2 cala)

waga:

160 g (5.5 oz) 160 g (5,5 oz)

Bateria:

9 V Alkaliczna (~ 30 godzin życia) 

 wskaźnik "Low Battery"

Ten miernik nie jest przeznaczony do długotrwałych automatycznych pomiarów z podłączeniem do systemu zbierania danych. Można opcjonalnie zamówić  wtyk wyjściowy , ale może być stosowany dla detekcji AC i powinien być używany z zewnętrznym multimetrem lub oscyloskopem. Miernik SVR powinien być ręcznie zerowany co najmniej co 20 min (przez naciśnięcie RESET) gdy czujnik miernika nie zanotował żadnych zmian, a przy dużych poziomach jonów ( istnieje duże iskrzenie),  gdy zewnętrzne jony powodują doładowanie,  zerowanie musi być przeprowadzane częściej. 

 

By więcej dowiedzieć się o źródłach pola elektrostatycznego, pomiarach, stosowanych środkach ochrony elektrostatycznej i ich kontroli kliknij tutaj.

Chcesz sprawdzić, czy ten miernik będzie odpowiedni? Kliknij tutaj