§1

Postanowienia ogólne

Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu, którego właścicielem jest P.P. Unitor s.c, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający to:

Przedsiębiorstwo Prywatne Unitor s.c. Wanda i Paweł Polak,
ul. Rydygiera 30/32, 87-100 Toruń
NIP: 8790171271
REGON: 005720130
konto bankowe: Millennium Bank 39 1160 2202 0000 0000 6090 1358

Klient osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.unitor.com.pl.

Zakup w sklepie internetowym www.unitor.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie, które są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Cena produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu w przypadku gdy produkt jest dostępny. Ceny podane są w złotych polskich i podawane bez i z stawką podatku VAT (netto i brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy to koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą lub Poczta Polska (z zastrzeżeniem dla przesyłek nie przekraczających wartości 500 zł brutto i 1 kg).

Zamówienie produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

Miejsce dostawy adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP. Sprzedawca przewiduję dostawy na terenie poza obszarem RP na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.

Biuro dostępne jest pod nr +48 56 645 76 96* oraz +48 56 65 99 652*, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

§2

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych,w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.

Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.

Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

Jednocześnie administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i oświadcza, że nigdy nie zostaną one świadomie wydane podmiotom trzecim.

§3

Składanie Zamówień

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji: poprzez stronę internetową sklepu: www.unitor.com.pl; poprzez pocztę elektroniczną e-mail, wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy; telefonicznie pod nr tel. +48 56 645 76 96* oraz +48 56 65 99 652*.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

 Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po: wypełnieniu formularza rejestracyjnego (utworzenie konta), wybraniu pożądanych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka") i akceptacji Regulaminu.

Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, nazwę produktu, numer katalogowy produktu, ilość sztuk, formę płatności. W przypadku firm dodatkowo nazwę firmy, adres siedziby oraz NIP.

Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę.

Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

§4

Potwierdzenie Zamówienia

Zamówienie za pomocą sklepu internetowego, czy pocztą elektroniczną wymagają potwierdzenia w celu weryfikacji ich autentyczności.

§5

Realizacja Zamówienia

Towary dostępne w naszym magazynie wysyłamy w dniu wysłania potwierdzenia zamówienia lub w dniu następnym.

W przypadku towarów, których nie posiadamy w magazynie, czas dostawy uzależniony jest od czasu, który potrzebny jest naszym dostawcom na ich dostarczenie. Typowo: dwa dni robocze. Firma P.P. UNITOR s.c. zastrzega sobie prawo do powiadamiania o dłuższym czasie realizacji zamówienia podając planowany termin dostawy. W przypadku braku możliwości dostawy zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i zaproponowania innego produktu o podobnych lub zbliżonych parametrach.

§6

Płatności

Do każdego realizowanego zamówienia dołączony jest paragon (dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej) lub wystawiana jest faktura VAT (w przypadku firm).

Faktura lub paragon jest wystawiana(y), gdy zamówione towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.Faktura lub paragon jest wysyłany łącznie z zamówionym towarem.  W przypadku wybrania płatności Płatność przelewem (przedpłata) wystawiana jest faktura ProForma w celu dokonania wpłaty na podane konto bankowe w §1.

§7

Dostawa Towaru

Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych produktów za pośrednictwem dostawcy.

Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wagi wybranego Produktu oraz od wybranej formy płatności:

Sposób płatności

Sposób dostawy

Płatność przelewem (przedpłata)

Przesyłka kurierska DPD 25,83 zł brutto (waga do 30 kg)

 

Płatność przy odbiorze

Przesyłka kurierska GLS za pobraniem 25,83 zł brutto (waga do 30 kg)

Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł

Przelew, faktura z odroczonym terminem płatności 
(Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia tej formy płatności) 

Przesyłka kurierska DPD 25,83 zł brutto (waga do 30 kg)

Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł

W przypadku, gdy łączna waga zamówionych towarów nie przekracza 30kg, ale ich łączny rozmiar wymusza wysyłkę zamówionych towarów w kilku paczkach kupujący ponosi koszt przesyłki każdej paczki osobno według podanej powyżej informacji na temat opłat za przesyłki.

§8

Ceny

Ceny produktów podawane są w złotych polskich. W sklepie internetowym uwidocznione są ceny netto i brutto. Cena obowiązująca klienta to cena brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy produktu do miejsca dostawy.

Koszty dostawy to koszty związane z dostarczeniem produktów do miejsca dostawy.

Zamówienie produktu złożone przez klienta zgodnie z regulaminem stanowi ofertę zakupu.

§9

Odstąpienie Konsumenta od Umowy - zwrot towaru

Za "Konsumenta" w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną, dokonującą zakupów w naszym Sklepie Internetowym, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964.

Jeżeli Konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym, to zgodnie z polskim prawem Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru.

Zgodnie z Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów, Klientowi, który zakupił towar poza siedzibą przedsiębiorstwa lub na odległość (poprzez internet) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Konsument ma obowiązek do zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie zgodnie z Art. 34 ust. 2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

Zwracany towar należy wysłać na adres: P.P. Unitor s.c., ul. Rydygiera 30/32, 87-100 Toruń.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10

Reklamacja z tytułu rękojmi

Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy (P.P. Unitor s.c.) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

Sprzedawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia ma prawo negocjować z Konsumentem jego żądania i zaproponować lepsze rozwiązanie reklamacji z tytułu rękojmi.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określona usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

Reklamację można złożyć drogą mailową. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania. Pismo reklamacyjne można też przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z przedstawieniem żądania reklamacji z tytułu rękojmi należy załączyć do pisma dokument poświadczający zawarcie transakcji. Może to być jeden z poniższych dokumentów:

dokument fiskalny; oświadczenie świadków o dokonaniu zakupu; wydruk z ROR Konsumenta; e-mail lub inna korespondencja ze Sprzedawcą.

Sprzedawca rozpatrzy pismo reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

WYMIANA LUB NAPRAWA TOWARU

Konsumentowi przysługuje prawo do wymiany lub naprawy towaru. Sprzedawca może odmówić spełniania żądania wymiany towaru w przypadku gdy opcja ta będzie niemożliwa do zrealizowania np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego towaru. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy towaru w przypadku gdy produkcja określonych części zamiennych została zaprzestana lub naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy towaru Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Jednocześnie Klient cały czas ma prawo do zmiany swego żądania w celu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia należytych czynności związanych z wymianą lub naprawą towaru w okresie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru do siedziby P.P. Unitor s.c. na koszt Sprzedawcy.

OBNIŻENIE CENY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przy zachowaniu dwóch poniższych warunków. 
1. Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy gdy wada ma charakter istotny. 
2. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji z tytułu rękojmi dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę o czym powiadomi Konsumenta, ma on bowiem prawo wyboru czy dany towar ma być naprawiony lub wymieniony. Przy czym zmiana propozycji Sprzedawcy nie będzie możliwa w przypadku gdy jedna z opcji będzie nie możliwa do spełnienia przez Sprzedawcę - np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru oraz w przypadku gdy żądanie wymiany całego urządzenia na nowe będzie generowało nadmierne koszty dla Sprzedawcy przez co rozumieć należy wymianę urządzenia na nowe, jeżeli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Konsumentowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku gdy Sprzedawca nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru bez znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę.

Koszt związany z przesyłką pokrywa Sprzedawca.

§11

Reklamacja na podstawie gwarancji

Gwarantem towarów dystrybuowanych w sklepie stacjonarnym i poprzez Internet jest: 
P.P. Unitor s.c., ul. Rydygiera 30/32, 87-100 Toruń.

Chyba, że oświadczenie gwarancyjne dostarczone wraz z towarem stanowi inaczej.

Czas trwania gwarancji jest regulowany poprzez właściwy dla towaru dokument gwarancyjny. Dokument ten jest każdorazowo dołączany do danego towaru przy sprzedaży. Konsument przed zakupem towaru może otrzymać informację o długości trwania okresu gwarancyjnego od Sprzedawcy oraz z karty katalogowej lub z instrukcji obsługi, które to opublikowane są na stronie internetowej sklepu, a w przypadku posiadania już towaru z posiadanego dokumentu gwarancyjnego.

Konsument składający reklamację na podstawie udzielonej gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot do miejsca wskazanego w dokumencie gwarancji. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§12

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§13

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.

Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy
Reklamacja towarów