Miernik pola NHT 3DL

NHT 3DL to najnowszej generacji analizator pola elektromagnetycznego mierzący od pola stałego DC do 40GHz.
Ma możliwość zdalnego połączenia WI-FI z koputerem, tabletem lub smartfonem. 

Więcej szczegółów

Więcej informacji

NHT 3DL to nowy miernik spełniający wymagania   dyrektywy europejskiej 2013/35 / UE
NHT 3DL został zaprojektowany do pomiaru pól elektromagnetycznych zgodnie ze wszystkimi najważniejszymi międzynarodowymi normami i przepisami.
Mocny, lekki, kompaktowy, całkowicie niemagnetyczny, możliwością pomiarów  ponad 24 godziny i praktycznie nieskończoną pamięcią. Wyposażony w interfejs operatora w postaci na kolorowego  ekranu dotykowego wysokiej rozdzielczości. Interfejs operatora może być kontrolowany zdalnie przez połączenie Wi-Fi i wyświetlany na urządzeniach z systemami operacyjnymi Windows (PC, tablet) i Android (smartfon, tablet).

Ten przyrząd jest ma możliwość  dostosowania się do przyszłych wymagań regulacyjnych, wykorzystując całkowicie przeprogramowalny system i strukturę.  
NHT 3DL jest gotowy na wyzwanie 5G, przeznaczony dla branży sieci energetycznych  i kolejowych, branży diagnostyki medycznej i wszędzie tam, gdzie istnieją regulowane działania przemysłowe.
Przyrząd NHT 3DL został specjalnie opracowany, aby wykonać  pomiary charakterystyki pól elektromagnetycznych  zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości.
Szerokość pasma w obu trybach wynosi 1 MHz.
Umożliwia analizowanie i przechowywanie złożonych przebiegów z funkcjami przejściowymi / pulsacyjnymi.
W trybie analizy FFT urządzenie obejmuje pasmo 1 MHz w  czterech dekadach 1/10/100/1000 kHz z rozdzielczością 1000 punktów na dekadę i automatyczne znacznikuje wyszukaną wartość szczytową.

W trybie oscyloskopu wyświetla ramki czasowe wysokiej rozdzielczości z funkcją wyzwalania ręcznego i znacznikiem amplitudy / czasu.
W szerokopasmowym trybie pracy z sondami RF od 100 kHz do 40 GHz, demoduluje pasmo podstawowe sygnału pulsu do 500 ns, z automatycznym pomiarem wartości Tau, PRF i Duty Cycle.
Tryb ten został specjalnie zaprojektowany do rozpoznawania i pomiaru źródeł radarowych.
NHT 3DL można całkowicie zdalnie kontrolować za pomocą połączeń światłowodowych lub bezprzewodowych (Wi-Fi).