Mierniki pola elektromagnetycznego

Ostatnio przeglądane

Miernik pola elektromagnetycznego NHT 310

NHT310 szerokopasmowy analizator pola elektromagnetycznego jest kompletnym, wiarygodnym systemem pomiaru poziomu pola EMF w szerokim zakresie częstotliwości  jak również  badania pól elektrycznych i magnetycznychpod kątem ochrony środowiska oraz w celu określenia  ekspozycji zawodowej na pola magnetyczne  i elektryczne występujące w środowisku .

Więcej o pomiarach pola elektromagnetycznego tutaj

Więcej szczegółów

Więcej informacji

PREZENTACJA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

Informacje ogólne.1. Izotropowy jednoczesny pomiar w trzech kierunkach x,y,z pól elektrycznychi magnetycznych.2. Pomiar wartości maksymalnej i średniej natężenia pola oraz dla każdego kierunku X, Y, Z.3. Zapis do pamięci 480 pomiarów podczas pomiaru pola lub automatyczny zapis do 20 000pomiarów dobowego monitoringu emitowanego pola elektromagnetycznego.4. Moduł GPS zsynchronizowany z GOOGLE MAPS5. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej wartości natężenia pola6. Czujnik temperatury7. Analogowe wyjście do podłączenia do  oscyloskopu w celu analizy widmowej pola elektromagnetycznego jednocześnie w trzech kierunkach X,Y,Z 8. Możliwośc zdalnego sterowania miernikiem z klawiatury komputera PC, (połączenie światłowodem)9. Mozliwość wyboru jednostki natężenia pola elektromagnetycznego, V/m, A/m, T, W/m210. Oprogramowanie umożliwiające: ustawienie parametrów miernika, odczytanie i przepisanie zawartości pamięci miernika do komputera, opracowywanie danych pomiarowych. Możliwe jest ich analizowanie za pomocą innych programów np. Excel.

NHT310  umożliwia obserwację i pomiar pól w bardzo szerokim zakresie: od pól stałych  DC  (statyczne pole 0 Hz) do częstotliwości  mikrofalowych (40GHz) ,  za pomocą dostępnych sond :  indukcji magnetycznej (B) , pola magnetycznego (H) lub pola elektrycznego (E).

Informacje ogólne.
1. Izotropowy jednoczesny pomiar w trzech kierunkach x, y, z  dla pól elektrycznych i magnetycznych.
2. Pomiar izotropowej wartości chwilowej, maksymalnej i średniej natężenia pola oraz wartości chwilowej dla każdego kierunku X,Y,Z. Pomiar średniej z pomiarów wykonanych w różnych miejscach przestrzeni pomiarowej.
3. Zapis do pamięci 480 pomiarów podczas  ręcznego pomiaru pola lub automatyczne zapamiętanie 20000 pomiarów dobowego monitoringu pola elektromagnetycznego.
4. Moduł GPS zsynchronizowany z GOOGLE MAPS
5. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej wartości natężenia pola
6. Pomiar temperatury
7. Analogowe wyjście do podłączenia do  oscyloskopu w celu obserwacji jednocześnie w 3 kierunkach X, Y, Z.
8. Możliwość zdalnego sterowania miernikiem z klawiatury komputera PC, (połączenie światłowodem)
9. Możliwość wyboru jednostki natężenia pola elektromagnetycznego, V/m, A/m, T, W/m2
10. Oprogramowanie umożliwiające: ustawienie parametrów miernika, odczytanie i przepisanie zawartości pamięci miernika do komputera, opracowywanie danych pomiarowych. Możliwe jest ich analizowanie za pomocą innych programów np. Excel.
Miernik może współpracować z wieloma sondami pomiarowymi. Dzięki temu możliwy jest pomiar dopuszczalnych natężeń pól emitowanych przez takie źródła jak miedzy innymi: 

  • stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia, odbiorniki energi elektrycznej  
  • urządzenia medyczne (urządzenia rezonansu magnetycznego, diatermie mikrofalowe ) 
  • nadajniki telefonii GSM/UMTS, nadajniki innych sygnałów pola elektromagnetycznego

SONDY POMIAROWE MIERNIKA NHT

Sondy E pola elektrycznego i sondy B pola magnetycznego  niskiej częstotliwości

                   Typ sondy

Parametr

11E

33E ( w 33P)

10B

20B (100cm)

30B  (100cm)

33B (w 33P)

Zakres częstotliwości 

5 Hz – 400 kHz

5 Hz – 400 kHz

5 Hz – 20 kHz

5 Hz – 400 KHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

 

20 V/m – 20 kV/m  

0,1 uT – 1 mT

0,3 uT – 16 mT

0,3 uT – 16 mT

Zakres dynamiki

60 dB

80dB

> 94 dB

> 94 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki częst.

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 1000 V/m

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 30  uT

± 0,5 dB  (50Hz – 20kHz)

 

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 30  uT

Liniowość

± 0,5 dB ( >200V)

± 0,5 dB  (o,1 uT – 1uT)

± 0,5 dB  (o,1 uT – 1uT)

± 0,5 dB (o,1 uT –1uT)

Odchyłka odp. Izotropowej

± 0,5dB

± 0,5 dB

± 0,5 dB

± 0,5 dB

Kierunkowość

izotropowa

Wymiary

365 x 120 f

327 x 60 f

365 x 120 f

365 x 120 f

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC


Sondy H pól statycznych - pola magnetycznego stałego DC i  DC do 1 KHz

                     Typ sondy

Parametr

10H

33H (w 33P)

20H

30H

Zakres częstotliwości

DC

DC- 1kHz

DC-1kHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

 

1uT  - 4mT

10uT - 5mT

1 mT 15 T

200 uT - 600 mT

Zakres dynamiki

>60dB

>80 dB

70 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki  częstotliwościowej

± 1 dB

±0,5dB

(@ 5mT)

±0,5 dB 

(@ 5mT)

Liniowość

± 0,5 dB

±0,7dB  (5-100mT)

±0,7dB  (1-100mT)

Odchyłka odp. Izotropowej

±1 dB 

±0,5dB  (@10mT)

±0,5dB  (@10mT)

Kierunkowość

Izotropowa

Wymiary

365 x 120 f

278 x 16 f

278 x 16 f

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC


Sondy  E  zmiennego pola elektrycznego i sonda H zmiennego pola magnetycznego wysokich częstotliwości

                     Typ sondy

Parametr

01E

02E

03E

04E

02H

Zakres częstotliwości

100 kHz- 6,5 GHz

400 kHz -40MHz

100 kHz –18 GHz

3 MHz –40 GHz

300 kHz- 30 MHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

0,2 – 350 V/m (cw)

2 – 800 V/m (cw)

0,8 - 340 V/m (cw)

0,5 – 350 V/m (cw)

0,016 – 16  A/m

Zakres dynamiki

65 dB

52 dB

52 dB

56 dB

60 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki  częstotliwościowej

±1,5 dB   (1MHz -3GHz)

 

±2,5 dB  (3GHz -6,5 GHz

 

<±1,0 dB

(500kHz -  40 MHz)

±1,5 dB (100kHz-3 GHz)

 

±3 dB   (3GHz-18 GHz)

- 3 / 0 dB  (3MHz-10 MHz)

±0,8 dB (10MHz-1,8 GHz)

±3 dB  (1,8GHz- 18 GHz)

±5 dB  (18GHz - 40 GHz)

 

±1,5 dB 

   (500kHz -  30 MHz)

Liniowość

± 0,5 dB

( 2- 200 V/m)

± 0,5 dB

( 2- 800 V/m)

±0,5 dB

( 2 -200 V/m)

±0,5 dB

(2 – 350V/m)

±0,5 dB

( 0,016 – 16 A/m)

Odchyłka odp. Izotropowej

± 0,5 dB

( @ 100MHz)

± 0,4 dB

( @ 20MHz)

± 0,5 dB

( @ 100MHz)

±0,4 dB    (@100MHz)

±0,5 dB    (@  1 GHz)

0,5 dB

( @ 20MHz)

Kierunkowość

izotropowa

Wymiary

327 x 60 f

327 x 60 f

327 x 60 f

327 x 60 f

365 x 120 f

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC

 Uw. Sonda 33P – sonda z 3 czujnikami: pola DC , pola elektrycznego i pola magnetycznego 5Hz-400kHz

Załączniki dla tego produktu