Miernik pola elektromagnetycznego NHT 310

NHT310 szerokopasmowy analizator pola elektromagnetycznego jest kompletnym, wiarygodnym systemem pomiaru poziomu pola EMF w szerokim zakresie częstotliwości  jak również  badania pól elektrycznych i magnetycznych pod kątem ochrony środowiska oraz w celu określenia  ekspozycji zawodowej na pola magnetyczne  i elektryczne występujące w środowisku .

Więcej o pomiarach pola elektromagnetycznego tutaj

Więcej szczegółów

Więcej informacji

PREZENTACJA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

NHT310  umożliwia obserwację i pomiar pól w bardzo szerokim zakresie: od pól stałych  DC  (statyczne pole 0 Hz) do częstotliwości  mikrofalowych (40GHz) ,  za pomocą dostępnych sond :  indukcji magnetycznej (B) , pola magnetycznego (H) lub pola elektrycznego (E).

Informacje ogólne.
1. Izotropowy jednoczesny pomiar w trzech kierunkach x, y, z  dla pól elektrycznych i magnetycznych.
2. Pomiar izotropowej wartości chwilowej, maksymalnej i średniej natężenia pola oraz wartości chwilowej dla każdego kierunku X,Y,Z. Pomiar średniej z pomiarów wykonanych w różnych miejscach przestrzeni pomiarowej.
3. Zapis do pamięci 480 pomiarów podczas  ręcznego pomiaru pola lub automatyczne zapamiętanie 20000 pomiarów dobowego monitoringu pola elektromagnetycznego.
4. Moduł GPS zsynchronizowany z GOOGLE MAPS
5. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej wartości natężenia pola
6. Pomiar temperatury
7. Filtrowanie wybranych częstotliwości
8. Możliwość zdalnego sterowania miernikiem z klawiatury komputera PC, (połączenie światłowodem)
9. Możliwość wyboru jednostki natężenia pola elektromagnetycznego, V/m, A/m, T, W/m2
10. Oprogramowanie umożliwiające: ustawienie parametrów miernika, odczytanie i przepisanie zawartości pamięci miernika do komputera, opracowywanie danych pomiarowych. Możliwe jest ich analizowanie za pomocą innych programów np. Excel.
Miernik może współpracować z wieloma sondami pomiarowymi. Dzięki temu możliwy jest pomiar dopuszczalnych natężeń pól emitowanych przez takie źródła jak miedzy innymi: 

  • stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia, odbiorniki energi elektrycznej  
  • urządzenia medyczne (urządzenia rezonansu magnetycznego, diatermie mikrofalowe ) 
  • nadajniki telefonii GSM/UMTS, nadajniki innych sygnałów pola elektromagnetycznego

SONDY POMIAROWE MIERNIKA NHT

Sondy E pola elektrycznego i sondy B pola magnetycznego  niskiej częstotliwości

                   Typ sondy

Parametr

11E

33E ( w 33P)

10B

20B (100cm)

30B  (100cm)

33B (w 33P)

Zakres częstotliwości 

5 Hz – 400 kHz

5 Hz – 400 kHz

5 Hz – 20 kHz

5 Hz – 400 KHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

 

20 V/m – 20 kV/m  

0,1 uT – 1 mT

0,3 uT – 16 mT

0,3 uT – 16 mT

Zakres dynamiki

60 dB

80dB

> 94 dB

> 94 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki częst.

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 1000 V/m

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 30  uT

± 0,5 dB  (50Hz – 20kHz)

 

± 0,5 dB  (50Hz – 50kHz)

± 1 dB    (50Hz – 400kHz)

dla 30  uT

Liniowość

± 0,5 dB ( >200V)

± 0,5 dB  (o,1 uT – 1uT)

± 0,5 dB  (o,1 uT – 1uT)

± 0,5 dB (o,1 uT –1uT)

Odchyłka odp. Izotropowej

± 0,5dB

± 0,5 dB

± 0,5 dB

± 0,5 dB

Kierunkowość

izotropowa

Wymiary

365 x 120 f

327 x 60 f

365 x 120 f

365 x 120 f

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC


Sondy H pól statycznych - pola magnetycznego stałego DC i  DC do 1 KHz

                     Typ sondy

Parametr

10H

33H (w 33P)

20H

30H

Zakres częstotliwości

DC

DC- 1kHz

DC-1kHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

 

1uT  - 4mT

10uT - 5mT

1 mT 15 T

200 uT - 600 mT

Zakres dynamiki

>60dB

>80 dB

70 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki  częstotliwościowej

± 1 dB

±0,5dB

(@ 5mT)

±0,5 dB 

(@ 5mT)

Liniowość

± 0,5 dB

±0,7dB  (5-100mT)

±0,7dB  (1-100mT)

Odchyłka odp. Izotropowej

±1 dB 

±0,5dB  (@10mT)

±0,5dB  (@10mT)

Kierunkowość

Izotropowa

Wymiary

365 x 120 f

278 x 16 f

278 x 16 f

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC


Sondy  E  zmiennego pola elektrycznego i sonda H zmiennego pola magnetycznego wysokich częstotliwości

                     Typ sondy

Parametr

01E

02E

03E

04E

02H

Zakres częstotliwości

100 kHz- 6,5 GHz

400 kHz -40MHz

100 kHz –18 GHz

3 MHz –40 GHz

300 kHz- 30 MHz

Rodzaj odpowiedzi częstotliwościowej

płaska

Zakres pomiaru

0,2 – 350 V/m (cw)

2 – 800 V/m (cw)

0,8 - 340 V/m (cw)

0,5 – 350 V/m (cw)

0,016 – 16  A/m

Zakres dynamiki

65 dB

52 dB

52 dB

56 dB

60 dB

Odchyłka od płaskiej charakterystyki  częstotliwościowej

±1,5 dB   (1MHz -3GHz)

 

±2,5 dB  (3GHz -6,5 GHz

 

<±1,0 dB

(500kHz -  40 MHz)

±1,5 dB (100kHz-3 GHz)

 

±3 dB   (3GHz-18 GHz)

- 3 / 0 dB  (3MHz-10 MHz)

±0,8 dB (10MHz-1,8 GHz)

±3 dB  (1,8GHz- 18 GHz)

±5 dB  (18GHz - 40 GHz)

 

±1,5 dB 

   (500kHz -  30 MHz)

Liniowość

± 0,5 dB

( 2- 200 V/m)

± 0,5 dB

( 2- 800 V/m)

±0,5 dB

( 2 -200 V/m)

±0,5 dB

(2 – 350V/m)

±0,5 dB

( 0,016 – 16 A/m)

Odchyłka odp. Izotropowej

± 0,5 dB

( @ 100MHz)

± 0,4 dB

( @ 20MHz)

± 0,5 dB

( @ 100MHz)

±0,4 dB    (@100MHz)

±0,5 dB    (@  1 GHz)

0,5 dB

( @ 20MHz)

Kierunkowość

izotropowa

Wymiary

327 x 60 f

327 x 60 f

327 x 60 f

327 x 60 f

365 x 120 f

Okres kalibracji

24 miesiące

Temperatura pracy

0 oC  - 50 oC

 Uw. Sonda 33P – sonda z 3 czujnikami: pola DC , pola elektrycznego i pola magnetycznego 5Hz-400kHz

Załączniki dla tego produktu

Wymagania dla przyrządów PEM

Nowa dyrektywa, wymagania stawiane przyrządom do pomiarów EM


Wprowadzenie do nowej dyrektywy

Informacje dotyczące nowej dyrektywy PEM