Miernik do pomiaru ładunku elektrostatycznego JCI178

Miernik ładunku przenoszonego w trakcie wyładowań elektrostatycznych (kulomombomierz)pozwala ocenić ryzyko zapłonu atmosfer wybuchowych i rażeń elektrostatycznych.
Dzięki wymiennym elektrodom ( wiaderko Faradaya) miernik  umożliwia również pomiar ładunku materiałów sypkich, granulowanych, w szerokim zakresie ( 0- 200 mikrokulombów).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Jednym z najważniejszych działań przeciwwybuchowej ochrony elektrostatycznej jest uniemożliwienie kumulowania nadmiernego ładunku elektrostatycznego na powierzchni izolowanych przewodników oraz dielektryków stałych, ciekłych, sypkich i rozproszonych w powietrzu.
Zagrożenie rażeniem elektrostatycznym pracownika można ocenić, dokonując pomiaru ładunku elektrycznego przepływającego między pracownikiem o dotykanym obiektem. Wskazane jest utrzymanie potencjalnych wyładowań na poziomie nieodczuwalnym, czyli poniżej 80 nC. 

Do pomiaru ładunku przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego iskrowego można dołączyć do miernika ekranowaną sondę JCI 179.

Zakres pomiarowy:    0 - 200nC

Do pomiaru ładunku elektrostatycznego kumulowanego w materiałach sypkich, granulowanych, płynach i drobnych przedmiotach stosuje się wiaderko Faradaya JCi 150. Wiaderko jest połączone przez złącze koncentryczne z miernikiem ICI 178.

Zakres pomiarowy:   0 - 20nC i 0 - 200nC
Rozdzielczość       :          10pC ( dla zakresu 20nC)
Dokładność          :            5%FSD

Wersja miernika JCI 178X umożliwia wykonywanie pomiarów w zakresach pomiarowych:
0 - 20 mikroCulombów  i 0 - 200mikroCulombów.