Woltomierz elektrostatyczny JCI148

Pomiar napięcia elektrostatycznego naładowanej przewodzącej powierzchni, przy użyciu zwykłego woltomierza połączonego galwanicznie z tą powierzchnią, prowadzi do zaniku ładunku jeszcze przed wykonaniem pomiaru. Zastosowanie specjalnego adaptera do miernika JCI 140 umożliwia poprawne wykonywanie takich pomiarów.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Przystawka jest zamocowana bezpośrednio do miernika. Zestaw jest wyposażony w specjalny przewód pomiarowy.

Zakres pomiarowy:         0 do +/- 1999 V  i  0 do  +/-19,99kV

Dokładność pomiarów:   +/- 2% FSD

Rezystancja wejściowa    >100 T Ohms

Monitor JCI 140 można zdemontować ze statywu i wykorzystać do innych celów pomiarowych.

Miejsce wykonywania pomiarów powinno spełniać szereg wymogów określonych w instrukcji obsługi. Zachowanie odpowiednich
warunków pomiaru ma istotny wpływ na dokładność pomiaru i bezpieczeństwo obsługi.
Zaleca się by osoby używające tego sprzętu były odpowiednio przeszkolone.

Do miernika dołączona jest szczegółowa instrukcja w języku polskim.

Prezentacja produktu